Překladač Britanik

Ukázka překladu

Na následujících dvou obrázcích můžete vidět ukázku anglicky psané stránky přeložené do češtiny pomocí překladače Britanik. Jedná se o úvodní stránku amerického portálu Yahoo, který plní na americkém internetu podobnou funkci, jakou má na českém internetu portál Seznam.

Yahoo v originále

Po kliknutí na tlačítko Britanik na pravém okraji ovládací lišty získáme tutéž stránku v českém překladu. Za pozornost stojí především to, že stránka má zcela stejnou grafickou podobu, jakou měla stránka v originále.

Yahoo v překladu


Britanik
©2015